Si një profesionist i tokës, ju kërkoni lubrifikantë që i mundësojnë pajisjes tuaj të funksionoj në nivelin më të lartë. Në TOTAL, ne e dimë se në këtë sektor jashtëzakonisht të specializuar, produktet gjenerike thjesht nuk e zvogëlojnë atë. Kjo është arsyeja pse ne kemi zhvilluar lubrifikantë që janë bërë me porosi për të rritur dhe mbrojtur motorët që ju dhe klientët tuaj mbështeten në të përditshmen.

Lubrifikantë me cilësi të lartë për ndërtim, miniere dhe gurore

Gama e plotë e produkteve të TOTAL për makineritë e ndërtimit dhe minierave plotëson të gjitha standardet ndërkombëtare (ACEA, API, JASO, etj.) Dhe miratimet e prodhuesve të kërkuara në këtë sektor.

lub_public_works-min