Transport

Tregtarët që operojnë në sektorin e automjeteve të rënda kërkojnë një gamë shumë të specializuar të produkteve lubrifikante për të ruajtur siç duhet kamionët, autobusët e tyre.

Nuk ka zgjidhje të përgjithshme kur bëhet fjalë për lubrifikimin e këtyre motorëve të fuqishëm dhe kompleks, prandaj TOTAL punon ngushtë me partnerët e saj të transportit për të identifikuar dhe ofruar produkte të specializuara që janë të përshtatshme për kamionë dhe autobusë.

Kamionët, autobusët dhe trajnerët kërkojnë lubrifikantë të veçantë që shkojnë mbi dhe përtej asaj që mund të kërkojë makina mesatare. Lubrifikantët TOTAL për këtë sektor janë formuluar posaçërisht për:

  • të zgjasë intervalet e ndryshimit të vajit,
  • reduce wear by limiting friction,
  • mban motorët pastër dhe funksionon mirë,
  • promovon ekonominë e karburantit,
  • minimize downtime and repair time.